over pamusea

kijk mee vanuit verleden naar toekomst

...

Home Over pamusea
Projecten
Contact

Over pamusea:

  • pamusea is een programma onderdeel van Stichting ViaVia

  • pamusea kunnen zich overal bevinden: binnen en buiten

  • pamusea projecten kunnen kort zijn maar ook jaren doorgaan

De opdracht vanuit ViaVia: realiseer het programma pamusea en ontwikkel een aantal concrete projecten waarbij vanuit het verleden naar de toekomst wordt gekeken.

De stand van zaken. Op 1 juli 2016 zijn er drie projecten in uitvoering: Koppel Historie, Landje Nel en Podia Utrecht. Twee projecten - Podia Utrecht en Zouwe Piet - zijn in ontwikkeling.

Banner

Missie en Activiteiten:

UIT HET PLAN VAN AANPAK

Missie (concept)
Toekomst vanuit verleden verbeelden in verhalen. Het in kaart brengen van dat verleden. Letterlijk en figuurlijk.

  1. Door het tekenen van kaarten en olieverf op hout.
  2. Kleinschalige en grootschalige educatieve activiteiten organiseren in stad en land.
  3. Verhalen vertellen tijdens tochten over observaties in het verleden.
  4. Verklaren in woord en beeld van hedendaagse gebeurtenissen vanuit het verleden.
  5. Verbeelden van toekomstvisies vanuit het verleden.
  6. Andere relevante activiteiten.

Lopende projecten pamusea:

Elders op deze website is informatie te vinden over concrete projecten die in uitvoering zijn. Of nog in ontwikkeling zijn.


Inspiratie pamusea:

Het programma pamusea is geïnspireerd door de oorspronkelijke betekenis van het woord musea bij de Grieken.

Definitie van Museum bij de Grieken
Het woord Mouseion, meervoud Mouseia is een Grieks woord. Het is de Griekse naam voor ‘tempel der muzen’. De muzen waren de personificaties in de vorm van godinnen van de ‘negen schone kunsten’ oftewel wetenschappen en kunsten.

In veel steden Mouseia
In de hele Griekse antieke wereld kon men destijds in vele steden Mouseia aantreffen. Het bekenste Mouseion stond in Alexandrië in Egypte.

Ook maaltijden en inwoning
Ook bevatte het geheel een groot gebouw waarin zich de aula bevond waarin geleerden die lid waren van het Museion hun maaltijden gebruikten. Het Museion verschafte ook inwoning aan geleerden die uitgenodigd waren aan het Ptolemeïsche hof.

Bijeenkomsten

Definitie museum:

De officiële definitie van museum volgens de Internationale Raad voor Musea (The International Council of Museums (ICOM) luidt als het volgt.

"Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiele en immateriele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie."

pamusea gebruikt deze definitie tevens als richtlijn. Maar vindt de Engelse versie fraaier. Onder meer vanwege het woord: Enjoyment.

Op de website van ICOM staat de definitie in het Engels.
According to the ICOM Statutes, adopted during the 21st General Conference in Vienna, Austria, in 2007:

"A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment."

This definition is a reference in the international community.

Bron:

http://icom.museum


Stichting ViaVia:

Over Stichting ViaVia

Public And Private Service

Stichting ViaVia is opgericht in 1984. Haar hoofddoel is om de kwaliteit van het bestaan, voornamelijk aangaande onderwijs, kunst en wetenschap, te verhogen.

Stichting ViaVia heeft haar zetel in Utrecht, een stad midden in Nederland, vlakbij Amsterdam. ViaVia is actief in Nederland en bepaalde andere delen van Europa.

Meer informatie over Stichting ViaVia vindt u op de website: www.papsViaVia.eu *

* paps staat voor public and private service of publieke alsook private service

Statuten

Doneer nu:

Als u het werk van Stichting ViaVia wilt ondersteunen met een donatie, dan kan dat.

Maak a.u.b. uw donatie over op IBAN:
NL15 RABO 0139 2077 83
Ten name van "STICHTING VIAVIA, UTRECHT"

Dank voor uw bijdrage !

Als meer informatie nodig hebt. Bank: RABOBANK en Rekeningnummer: 13.92.07.783
International Bank Account Number (IBAN): NL15 RABO 0139 2077 83
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U

Geldkist


Alle projecten op rij:

Voorkant Flyer Project 01 | Historie Koppel

Voorkant Flyer Project 02 | Vogelvlucht

Voorkant Flyer Project 03 | Landje Nel

Voorkant Flyer Project 04 | Utrecht Podia

Voorkant Flyer Project 05 | Zouwe Piet


PROJECTEN IN UITVOERING:
Project Nummer Project Naam Project Locatie Project Kort Project Fase
01 Koppel Historie Utrecht Lunetten Historie in beeld Boerderij De Koppel en Expositie organiseren In uitvoering
03 Landje Nel Alblasserwaard Giessenburg Historie en Bestemming van Landje Nel In uitvoering
04 Utrecht Podia Utrecht Stad Historie en Kaart van Podia in Utrecht In uitvoering
PROJECTEN IN ONTWIKKELING:
Project Nummer Project Naam Project Locatie Project Kort Project Fase
02 Wijk Vogelkijk Utrecht 3 wijken Kaart van drie wijken in vogelperspectief tekenen In ontwikkeling
05 Zouwe Piet Alblasserwaard Ameide Historie van Rivier De Zouwe en Rietdekker Piet In ontwikkeling

Ogen Collage

kijk ook mee...

(C) Stichting ViaVia | pamusea

pamusea is een programma van Stichting ViaVia


Home Over pamusea Projecten Contact